0

Przypomnienie!

Przypominamy, że dnia 17 czerwca 2019r. w naszym przedszkolu odbędzie się wycieczka do Rud. Czeka nas tam wiele ciekawych atrakcji.

Śniadanie w tym dniu będzie o 7:45. Wyjazd 8:30. Powrót ok. godziny 15.

Prosimy, żeby w tym dniu wszystkie dzieci miały nakrycia głowy (czapki, kapelusze lub chustki).

Reklamy
0

Co tam w trawie piszczy?

Dnia 28 maja 2019r. nasze przedszkolaki wzięły udział w Olimpiadzie Przedszkolnej, która odbyła się w hali sportowej „Na skarpie”. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce.

 

W dniu 4 czerwca w naszym przedszkolu z okazji Dnia Dziecka czekały na nasze przedszkolaki różne atrakcje. W ogrodzie przedszkolnym pojawił się dmuchany zamek, były bańki mydlane, wata cukrowa i malowanie twarzy.

0

Dzień Mamy i Taty

W piątek 24.05 w naszym przedszkolu odbył się wspólny występ wszystkich grup z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzięki poprawie pogody impreza odbyła się w naszym ogrodzie. W programie były piosenki, wiersz, tańce wszystkich grup oraz specjalny taniec z pokazywaniem dla rodziców. Na koniec był oczywiście słodki poczęstunek. DziękujemyA  wszystkim rodzicom i opiekunom za przybycie 😊.

IMG-20190524-WA0009

IMG-20190524-WA0010

 

 

0

Finał zbiórki makulatury

W piątek 24.05 odbyło się rozstrzygnięcie zbiórki makulatury w ramach akcji „Makulatura na misje”.

Przedszkole zebrało razem 3223,7 kg makulatury.

Pierwsze miejsce zajął Łukasz z grupy „Biedronek” przynosząc 578,9 kg. Drugie miejsce zajął Adam ze „Słoneczek” przynosząc 389,9 kg. Trzecie miejsce zajął Daniel z „Biedronek” przynosząc 340,1 kg. Wyróżnienia otrzymali Amelka ze  „Słoneczek” (287,7kg) oraz Wiktor z „Żabek” (228,9).

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

Nagrody ufundowała Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu Szombierkach.

0

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ MAMY I TATY, który odbędzie się 24 maja o godzinie 16.
Uroczystość odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym.
***
28 maja odbędzie się OLIMPIADA PRZEDSZKOLNA. Prosimy w tym dniu ubrać dzieciom niebieskie bluzki.
***
Dnia 17 czerwca odbędzie się wycieczka przedszkolna. Szczegóły u wychowawców grup.

0

Podróże małe i duże

W minionym tygodniu naszej przedszkolaki odbywały różne wycieczki.

We środę dzieci z grupy „Żabki” i „Biedronki” udały się na wycieczkę do Muzeum Górnośląskiego. Uczestniczyły tam w lekcjach muzealnych dotyczących kosmosu oraz drzew.

We czwartek dzieci z grupy „Słoneczka” oraz „Biedronki” pojechały na kolejny seans filmowy z pogadanką w ramach „Kino Przedszkolaka” do Bytomskiego Centrum Kultury.

A na zakończenie tygodnia dwie grupy naszych starszaków wyruszyły na długi spacer ulicami Szombierek.

0

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).