0

Akademia Zdrowego Uśmiechu

Dnia 28.02.2019r. w naszym przedszkolu odbyła się pogadanka o profilaktyce zdrowia jamy ustnej w ramach Akademii Zdrowego Uśmiechu. W tym dniu dzieci również uczestniczyły w przeglądzie dentystycznym.

Reklamy
0

Informacje dla grupy „Żabek” i „Słoneczek”

Dnia 13.03.2019r. (tj. środa) dzieci z grupy „Żabek” i „Słoneczek” pojadą na seans filmowy połączony z prelekcją pt. „Wszyscy się różnimy” w ramach BCK Kino. Seans odbędzie się Bytomskim Centrum Kultury.

Więcej informacji o wychowawców grup.

0

Bal karnawałowy w przedszkolu

1.02.2019 roku w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Już od rana dzieci przychodziły przebrane w kolorowe stroje. Dzieci były ulubionymi bohaterami swoich bajek lub zwierzętami lub ciekawymi postaciami. Można było zobaczyć piratów, księżniczki, spidermanów, czarownice i wiele wiele innych. Na początek dzieci pozowały do zdjęć, a po śniadaniu odbyła się zabawa taneczna z wodzirejem. Trwała aż do obiadu. Podczas balu towarzyszyły wszystkim radosne nastroje 😊20190201_100151.jpg

0

Rekrutacja do przedszkola

   KOMUNIKAT NR 3/2019 w sprawie rekrutacji

        do przedszkoli miejskich na rok szkolny

                         2019/2020 w Bytomiu

Rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom odbywa się od 11 marca 2019 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny                   dla rodziców funkcjonować będzie od 11 marca 2019 r. natomiast wnioski będzie można składać
w przedszkolach  od 11 marca br. od godz. 9:00 do 22 marca br. do godz. 15.00 w rekrutacji podstawowej oraz od 20 maja br. od godz. 9.00  do 27 maja br. do godz. 15.00
w rekrutacji uzupełniającej.

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkoli miejskich mogą złożyć           na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego             w tym przedszkolu, w terminie do 1 marca br. – wówczas nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Złożona deklaracja powoduje gwarancję miejsca w danym przedszkolu.

Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący
się na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-bytom.nabory.pl

           Zamieszczono tam również informator o przedszkolach tworzony na podstawie zadeklarowanej przez przedszkola oferty, który pozwala na prosty i przemyślany wybór placówek. Ponadto znajduje               się tam szereg przydatnych informacji o przedszkolach i o procesie rekrutacji.

W Bytomiu nabór do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020 będzie prowadzony w 41 miejskich przedszkolach.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:

 • Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-bytom.nabory.pl Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować 3 razy, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz
  z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie
  i dopiero wówczas uczestniczy w rekrutacji. Następnie pozostałe podpisane wnioski bez załączników (z adnotacją z przedszkola I wyboru) należy złożyć w przedszkolu II i III wyboru.
 • Osoby niemające dostępu do internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru
  w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

  1. Do miejskiego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w Bytomiu w wieku
   od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od obowiązku szkolnego.
  2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, jeżeli w kolejnych latach rodzice złożą deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli przeprowadza się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na wolne miejsca (pozostałe po uwzględnieniu deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu).
  4. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru (ustawowe i lokalne).
  5. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola miejskie,
   w preferowanej przez siebie kolejności.
  6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 do oddziału specjalnego i integracyjnego przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do ustalonej ilości wolnych miejsc, w ramach możliwości placówki. Oddziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Marii Konopnickiej, a oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8,
   w Przedszkolu Miejskim nr 21 NIEZAPOMINAJKA i w Przedszkolu Miejskim nr 63                         Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi.
   Dzieci nieposiadające orzeczenia                     o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność ubiegające się o miejsce w oddziale integracyjnym, uczestniczą w rekrutacji na ogólnych zasadach.

KRYTERIA PRZYJĘĆ do przedszkoli miejskich 2019/2020

Kryteria  ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata – 50 punktów,
 2. niepełnosprawność kandydata – 50 punktów,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 50 punktów,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 50 punktów,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 50 punktów,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 50 punktów,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 50 punktów.

Kryteria  lokalne:

 1. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub uczących się w trybie dziennym – 20 pkt,
 2. dziecko rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub uczącego się w trybie dziennym, samotnie wychowującego kandydata – 20 pkt,
 3. dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte do danego przedszkola we wcześniejszym postępowaniu – 10 pkt,
 4. dziecko ubiegające się o miejsce w przedszkolu znajdujacym się najbliżej jego miejsca zamieszkania – 5 pkt,
 5. dziecko z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, za wyjątkiem korzystania ze świadczeń jednorazowych – 5 pkt,
 6. dziecko, którego rodzina objęta została nadzorem kuratorskim – 5 pkt.

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów lokalnych:

 1. kryterium określone w pkt 1 i 2 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje zaświadczeniem
  o zatrudnieniu wydanym przez pracodawcę lub zaświadczeniem o edukacji w trybie dziennym wydanym przez szkołę/uczelnię,
 2. kryterium określone w pkt 3 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 3. kryterium określone w pkt 4 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 4. kryterium określone w pkt 5 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje oświadczeniem,
 5. kryterium określone w pkt 6 rodzic (opiekun prawny) dokumentuje uwierzytelnioną kserokopią postanowienia sądu o nadzorze kuratorskim.
0

DYŻUR WAKACYJNY

Informujemy Rodziców, że w tym roku szkolnym nasze przedszkole nie będzie miało dyżuru w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień). Poniżej podajemy harmonogram dyżurów obowiązujący w okresie lipca i sierpnia 2019r. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nim i zaplanowanie urlopów. Jednocześnie przypominamy, że przedszkola dyżurujące zapewniają opiekę dzieciom rodziców pracujących.

LIPIEC SIERPIEŃ
Przedszkole Miejskie nr 35

ul. Wyzwolenia 125a

 

Przedszkole Miejskie nr 39

ul. Zabrzańska 66

Przedszkole Miejskie nr 40

ul. Orzegowska 18a

 

Przedszkole Miejskie nr 49

ul. Mochnackiego 53

 

Listy zapisu dzieci do przedszkoli dyżurujących wyłożone będą w maju.

0

Bal karnawałowy

1 lutego (tj. piątek) w naszym przedszkolu w godzinach dopołudniowych w naszym przedszkolu odbędzię się bal karnawałowy . Prosimy rodziców o przygotowanie dzieciom strojów karnawałowych. W tym dniu wykonywane będą zdjęcia.

0

WAŻNA INFORMACJA

Dyrektor przedszkola informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 413/18 Prezydenta Bytomia oraz Zarządzeniem nr 12/2018 dyrektora przedszkola  zaakceptowanym przez Wydział Edukacji od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegają stawki za wyżywienie dzieci:

– śniadanie – 1,30 zł (było 1,00 zł)

– obiad – 3,50 zł (było 3,00 zł)

– podwieczorek – 1,20 zł (było 1,00 zł).