O nas

Witamy na stronie internetowej naszego przedszkola!

Motto naszego przedszkola brzmi: „9” na medal!!!. Realizujemy je poprzez prowadzenie przedszkola otwartego na potrzeby dzieci i rodziców, umożliwiającego wychowankom osiągnięcie pełnego rozwoju, zgodnie z posiadanymi możliwościami i zasobami, a w konsekwencji przemianę z dojrzałego absolwenta przedszkola w gotowego do podjęcia nauki w szkole ucznia. W tym celu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,podlegającą nieustannemu procesowi kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Praca wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi nastawiona jest na zapewnienie im harmonijnego i optymalnego rozwoju poprzez oferowanie im różnych form aktywności: od zajęć dydaktycznych poprzez zabawy,wycieczki,uroczystości i imprezy organizowane wspólnie z rodzicami do udziału w środowiskowych i ogólnopolskich programach, akcjach i konkursach. Jesteśmy otwarci na pojawiające się nowe zapotrzebowania środowiska, na bieżąco modernizujemy bazę i doskonalimy nasze usługi.

Przyjdź do nas, skorzystaj z naszej oferty a przekonasz się sam.

children crayon on a wahite paperPrzedszkole Miejskie nr 9 powstało w 1964 r. Ma swoją siedzibę w dzielnicy Bytomia – Szombierkach. Usytuowane jest pośrodku osiedla mieszkaniowego, z dala od ruchliwych traktów komunikacyjnych, w wolnostojącym,jednopiętrowym budynku, otoczonym dużym ogrodem. W ogrodzie znajdują się piaskownice, sprzęty do zabaw dla dzieci, ławeczki oraz piękne aboretum, które powstało dzięki współpracy z Ligą Ochrony Przyrody.
Dzieci uczęszczające do przedszkola zgrupowane są w 4 oddziałach. Każdy oddział liczy do 25 dzieci, dysponuje oddzielną, dużą salą zajęć z dostępem do toalety. Ponadto na piętrze znajduje się duży hol będący miejscem spotkań dzieci podczas różnych uroczystości, zabaw ruchowych, występów teatrzyków itp. Placówka dysponuje również własnym zapleczem kuchennym przygotowującym dla dzieci zdrowe, urozmaicone posiłki. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Jest placówką ogólnodostępną.

W przedszkolu na życzenie i za zgodą rodziców organizowane są zajęcia religii dla dzieci 5 i 6 letnich. Ponadto dzieci objęte są opieką logopedyczną – zajęcia dzieci, mających problemy z prawidłowym wysławianiem się, odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez zatrudnionego logopedę.
W placówce prowadzone są także bezpłatne zajęcia dodatkowe. Rodzaj tych zajęć uzależniony jest od potrzeb rodziców i możliwości finansowych placówki. Zajęcia prowadzone są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w czasie pobytu dzieci w przedszkolu.

Administratorem danych osobowych  

w Przedszkolu Miejskim nr 9 im. Juliana Tuwima jest dyrektor przedszkola

41-907 Bytom ul. .Obywatelska 6 tel. 32 281-61-79; mail:  p9bytom@op.pl

Dane kontaktowe inspektora: Inspektor IOD  Urząd Miejski Bytom  u. Smolenia 35

mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

1/  w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

3/  dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;

4/   osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5/  podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

„Pobieranie i powielanie informacji i zdjęć bez zgody administratora jest zabronione.”

Reklamy